Aanbod

GYMBAT BLANKENBERGE

Kleuterturnen

Bodysculpting

Trampoline

Toestelturnen


De gymnasten (vanaf 1ste leerjaar) leren stapsgewijs de basiselementen van het turnen aan.

Elk lid kan op z’n eigen tempo en naar eigen mogelijkheid hierop verder bouwen en zijn of haar grenzen verkennen en verleggen.


De kinderen worden ingeschreven volgens leeftijd.

Dit wil echter niet zeggen dat we enkel leeftiijd als criterium nemen voor het indelen in de groepen.

Er wordt gekeken in welke mate het het kind

de basistechnieken beheerst.

Kinderen en jongeren kunnen een-of tweemaal per week

(woensdag en/of zaterdag) les volgen in het toestelturnen.Kinderen/jongeren die vooral interesse hebben in het trampolinespringen kunnen bij ons terecht in de

trampoline voor basis (dinsdag) ).

Tijdens deze lessen worden basissprongen geoefend

in de mini- en dubbele trampoline


Tijdens deze lessen op maandag

wordt er gewerkt aan het hele lichaam.

Een les bestaat uit een korte opwarming

met enkele loop- en stapoefeningen

om dan over te gaan tot

conditieoefeningen en spiertraining.Kleuters kunnen vanaf 2,5 jaar 1 tot 2 maal per week (woensdag en/of zaterdag) komen turnen.

De algemene ontwikkeling en spelplezier zijn tijdens deze lessen heel belangrijk. Klimmen, klauteren, tuimelen, hangen, slingeren,... staan hierbij centraal,

maar er wordt ook reeds aandacht geschonken aan de basistechnieken van de gymnastiek.


Zo leren ze op een correcte manier koprol en voorbereidend oefenen op handenstand.

De kleuterlessen gaan door in een aparte ruimte

waar turntoestellen op hun maat aanwezig zijn.

Vanaf de derde kleuterklas turnen de kleuters mee in de grote zaal. Zo wordt de overgang naar het toestelturnen geleidelijk aan opgebouwd.