PRIVACY

GYMBAT BLANKENBERGE

Gymbat Blankenberge hecht veel belang aan de veiligheid van persoonsgegevens. We doen er alles aan om deze gegevens niet publiek open te stellen.


Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die onze club neemt om de veiligheid van persoonsgegevens zoveel als mogelijk te garanderen:


  • Via deze link kunt u onze privacyverklaring raadplegen. Deze bevat alle informatie over welke gegevens wij van onze leden bijhouden. Verder wordt u in dit document geïnformeerd over hoe, waarom, waar & wie deze gegevens beheert alsook o.a. enkele artikels over bewaartermijn en beveiliging van deze gegevens.  • De ledenadministratie gebeurt op de laptop van de club. Deze laptop voldoet aan de volgende eisen:
  • De laptop is met een paswoord beveiligd en dit paswoord wordt periodiek gewijzigd.
  • De laptop is beveiligd met beveiligingssoftware van leverancier Kaspersky. De licentie voor deze software wordt jaarlijks verlengd.  • De beveiligingsupdates van het besturingssysteem en de gebruikte programma’s gebeurt automatisch of minstens systematisch.  • De inschrijvingen verlopen zoveel mogelijk digitaal. Papieren inschrijvingsformulieren worden zo snel mogelijk digitaal ingevoerd. De papieren versie wordt zo snel mogelijk vernietigd.  • Persoonsgegevens op papier worden bewaard in een slotvaste kast die enkel toegankelijk is voor trainers.  • De club gebruikt zo weinig mogelijk USB-sticks of andere dragers voor het doorspelen van bestanden. Indien deze toch gebruikt worden, dan worden de bestanden na overdracht gewist om datalekken bij verlies te vermijden.Indien u nog verdere bedenkingen of vragen heeft omtrent de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot het bestuur van Gymbat Blankenberge.


Contactpersoon ledenbeheer = Sonia Goethals (info@gymbat.be).-