Geschiedenis

GYMBAT BLANKENBERGEGymbat (Gym Bevordering Artistiek Turnen) zag het levenslicht op 1 juli 1994 te Blankenberge,

dit onder leiding van de toenmalige voorzitster: Patsy Hessens.


Het succes van deze nieuwe Blankenbergse turnvereniging was buiten alle verwachtingen

want reeds vanaf het eerste jaar waren er meer dan 100 actieve leden.

Later kwamen er nog onderafdelingen bij in Wenduine en in Lissewege

en het ledenaantal kende een steeds grotere evolutie.


Tijdens het korte bestaan verwierf Gymbat al een stevige reputatie in het Vlaamse turnwereldje

met het behalen van diverse provinciale en Vlaamse titels en dit in diverse disciplines.

Verder vermelden we dat Gymbat al enkele malen de Gouden Badkar (trofee voor sportverdienste)

won met oa Joyce Vanhollebeke, Joyce Maene(2x) en Evi Vermeiren(2x).


In 2009 sloeg het noodlot toe en kon de oprichtster van Gymbat,

omwille van medische redenen, niet langer instaan voor het reilen en zeilen van de club.

Er heerste dan ook een grote onzekerheid over het al dan niet kunnen

verder bestaan van de vereniging.


Na lang nadenken, wikken en wegen,... werd de knoop doorgehakt

en besloten we om Patsy's levenswerk niet zomaar verloren te laten gaan. 


Het voorzitterschap werd overgedragen aan Joyce Maene die,

samen met zus Jill, de vereniging nieuw leven inblies.

Sindsdien waait er een frisse wind door onze club:

Jill en Joyce dragen hun jeugdig enthousiasme over aan alle leden,

ouders, trainers en bestuursleden...


En dat merk je als je onze turnzaal binnen wandelt!


Tot slot kunnen we nog met fierheid melden dat onze inzet in 2012 werd beloond

met het behalen van het IK-Gymlabel,

het label die staat voor kwaliteitsvolle gymnastiek in clubverband


(voor meer info: zie www.ikgym.be).